PROGI RABATOWE / kup za minimum i otrzymaj rabat / 40zł - 5%, 75zł - 6%, 100zł - 7%

Regulamin

Regulamin sprzedaży obowiązujący od 25.05.2018 roku włącznie

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.omed24.pl

1.2 Sprzedawcą jest Firma OMED Michał Ossowski z siedzibą w Gnieźnie ul. Kawiary 25c/a/6 NIP 787-197-35-31 REGON 301257542 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gniezna pod numerem 020383 dnia 09.11.2009 roku.

1.3 Wszelką korespondencję, reklamacje, zwrot towaru należy wysyłać na adres OMED, ul. ks. Sobczaka 1, 62-200 Gniezno.

1.4 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto i należy do nich dodać koszty wysyłki.

2. Zakupy, płatności i dostawa.

2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

2.2 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w filii w Gnieźnie, ul. ks. Sobczaka 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16

2.3 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru do określonego punktu proszony jest o przesłanie danych w zamówieniu lub e-mailem na adres sklep@omed.24.pl które zostaną przekazane przewoźnikowi wyłącznie w celu dostarczenia zamówionego produktu.

- dane do wysyłki

- wybór płatności (pobranie płatność - płatność przy odbiorze, przelew bankowy, przelew lub płatność kartą za pośrednictwem systemu PayPro S.A, płatność gotówką w firmie OMED, ks. Sobczaka 1, Gniezno)

- wybór przewoźnika (firma kurierska GLS, Poczta Polska) koszt dostawy określony jest w informacji: "Koszty i sposoby dostawy"

-formę płatności

a) za pobraniem (płatność przy odbiorze) - koszt określony w informacji "Koszty i sposoby dostawy"

b) przedpłata na konto (wpłata na konto bankowe lub przez system szybkich płatności PayPro S.A; rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro S.A)

c) płatność gotówką w sklepie przy odbiorze towaru

- telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany przewoźnikowi do kontaktu

- ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny).

-poszczególne oferty mogą zawierać dodatkowe warunki ustalane indywidualnie np. rozmiar, kolor itp. w takich sytuacjach prosimy o ich podanie

2.4 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na dane:
OMED Michał Ossowski, Kawiary 25c/a/6, 62-200 Gniezno

- nr konta bankowego:

Alior Bank 78 2490 0005 0000 4500 8381 0272

- tytuł płatności: numer zamówienia

2.5 Każdy towar wysyłamy w terminie określony przy każdej ofercie w dni robocze. Wyjątkiem są oferty w których jest informacja, iż są to produkty na zamówienie; w takich sytuacjach wysyłka może się wydłużyć o czym niezwłocznie Kupujący zostanie poinformowany.

2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak gdyby przesyłka okazała się wadliwa, niekompletna prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad. Wszystkie sprzedawane przez nas produkty są bez wad i tylko takie zobowiązujemy się wysłać, chyba, że w ofercie wyraźnie są opisane wady produtku.

3. Odstąpienie od umowy.

3.1 Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. informujemy o prawie do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas OMED Michał Ossowski o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres OMED, ks. Sobczaka 1, 62-200 Gniezno, faksem 616468577 lub pocztą elektroniczną biuro@omed.gniezno.pl).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji na trwałym nośniku za pomocą poczty e-mail.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Po odstąpieniu od umowy należy w przeciągu 14 dni dostarczyć zwracany towar do Sprzedawcy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z zwrotem pieniędzy. Preferowany sposób zapłaty to przelew na rachunek, prosimy o podanie w jakiej formie mają zostać zwrócone pieniądze. Sprzedawca nie ponosi kosztów odesłania przedmiotu.

Informujemy również
Zgodnie z art. 34 pkt. 4 Ustawy: Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.
Zgodnie z art. 38 Ustawy:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

3.2 Wzór formularza odstąpienia od Umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres e-mail biuro@omed.gniezno.pl, lub nr fax 616468577, lub na adres OMED, ks. Sobczaka 1, 62-200 Gniezno)

Adresat OMED Michał Ossowski, ks. Sobczaka 1, 62-200 Gniezno

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
Data odbioru rzeczy:
Imię i nazwisko konsumenta
Adres konsumenta
Nr rachunku bankowego (jeśli zwrot ma być dokonany na rachunek bankowy):
Data i podpis konsumenta

3.3 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw.

4. Gwarancja towaru.

Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta. W celu realizacji gwarancji należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej.

5. Reklamcja towaru z tytułu rękojmi.

5.1 Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@omed.gniezno.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy w przeciągu 2 lat od otrzymania towaru. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
-imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
-datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
-przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
-wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5.2 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.3 Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5.4 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

6. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostępu do tych procedur.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

7. Poufność i ochrona prywatności.

7.1 Firma OMED Michał Ossowski jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody.

7.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

8. Postanowienia końcowe.

8.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej).

8.2 Niniejszy regulamin sprzedawca udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym.

8.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.

9. Polityka Prywatności ― szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
I. Administratorem danych osobowych jest:
Firma OMED Michał Ossowski ul. Kawiary 25c/a/6, 62-200 Gniezno, właściciel sklepu internetowego www.omed24.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług lub sprzedaży produktów przez OMED Michał Ossowski oferowanych na portalu internetowym www.omed24.pl

III. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów w ramach realizacji zamówienia:
 - Firmy księgowe
 - Firmy prawnicze
 - Firmy informatyczne
 - Firmy kurierskie
 - Organom publicznym wynikających z obowiązku udostępnienia na podstawie odrębnych przepisów prawa

IV. Okres przechowywania danych
- Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług przechowujemy do czasu odwołania zgody
- W odniesieniu do sprzedaży produktów Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z umowy sprzedaży oraz, po tym okresie wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.
- Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

V. Wymóg podania danych
Podanie danych w celu realizacji usług lub sprzedaży jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

VI. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
W odniesieniu do świadczenia usługi i sprzedaży produktów przez OMED Michał Ossowski. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

VII. Twoje prawa
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:
- prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
- prawo żądania sprostowania danych
- prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
- prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
- prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy wysłać e-maila na adres biuro@omed.gniezno.pl

Gniezno, 25.05.2018